تجاری سازی

commercial1

خدمات اجرايي شرکت بينش بازار رهپا در راستاي تجاري‌سازي شامل موارد زير است: 


  • تست بازار
  • برگزاري جلسات B2B
  • ارائه به سرمايه گذار
  • و ...